TPC Members


(Listed in Alphabetical Order)

 • Alexandre Abadie, INRIA
 • Dan Xia, Beijing University of Posts and Telecommunications
 • Danny Hughes, KU Leuven
 • Danny Tsang, Hong Kong University of Science and Technology (GZ)
 • David Burnett- Portland State University
 • Filip Maksimovic – INRIA
 • He Chen, The Chinese University of Hong Kong
 • Jia Liu, Nanjing University
 • Jian Zhou, Nanjing University of Posts and Telecommunications
 • Jie He, University of Science and Technology Beijing
 • Mališa Vučinić, INRIA
 • Roderich Gross, University of Sheffield, UK
 • Sam Michiels, KU Leuven
 • Shihong Duan, University of Science and Technology Beijing
 • Tengfei Chang, Hong Kong University of Science and Technology (GZ)
 • Thomas Wattyene, INRIA
 • Trifun Savic, INRIA
 • Xavier Vilajosana Guillén, Universitat Oberta de Catalunya
 • Xiaolong Xu, Nanjing Information Engineering University
 • Xiaoyuan Ma, SKF Group
 • Xiuzhen Guo, Zhejiang University
 • Yadong Wan, University of Science and Technology Beijing
 • Ye Liu, Macan University of Science and Technology
 • Yehan Ma, Shanghai Jiao Tong University
 • Yichao Jin, Toshiba Europe Ltd.